در دوره‌ها و برنامه‌ها جستجو کنید!

لغو فیلتر

 

آخرین دوره‌ها و برنامه‌ها

۱- قبل از ثبت‌نام برای دیدن توضیحات دوره روی تصویر هر دوره کلیک کنید.
۲- برای دیدن سایر دوره‌ها صفحه را ورق زده یا آن را جستجو کنید.

اوریگامی (پیش دبستان یک و پیش بستان دو و اول دبستان)

۲۰

۱

اوریگامی (دوم دبستان و سوم دبستان )

۱۴

۱

انیمیشن ، تحلیل و گفت و گو (پیش دبستان یک و پیش دبستان دو و اول دبستان )

۱۱

۰

حل مسئله (  دوم دبستان)

۵

۱

انیمیشن ، تحلیل و گفت و گو (دوم دبستان )

۱

۰

هوش مالی_ سواد مالی( سوم دبستان)

۷

۰

کتابستان _ روانخوانی (اول دبستان)

۱۷

۰

هوش مالی_ سواد مالی( دوم دبستان)

۷

۱