در دوره‌ها و برنامه‌ها جستجو کنید!

لغو فیلتر

 

آخرین دوره‌ها و برنامه‌ها

۱- قبل از ثبت‌نام برای دیدن توضیحات دوره روی تصویر هر دوره کلیک کنید.
۲- برای دیدن سایر دوره‌ها صفحه را ورق زده یا آن را جستجو کنید.

کارگاه تربیت مربی روش میزان - دوره 33

۱۶

۰

کارگاه تربیت مربی روش میزان

۲۸

۰

روش تدریس فارسی اول

۳

۰

روش تدریس فارسی دوم

۱

۰

 کتب علوم دبستان دوره اول و پژوهش

۴

۰

روش تدریس فارسی سوم

۱

۰

روش تدریس ریاضی اول

۲

۰

روش تدریس ریاضی دوم

۲

۰