۳۴۶۴
۱۰

۲ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۵ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱۴۱ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۱ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ دوست

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

کوه جواهر
مجموعه کتاب کارگاه سیتو و دستیارش چین می آدو

دانش و فناوری

روباتیک

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال

هنر

نقاشی
اوریگامی