۹۰۰۸
۲۴

۹ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۳ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱۷۹ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۷ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۳ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۵ دوست

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

قصه های خوب برای بچه های خوب
مهارت های زندگی
کتاب خانه درخی 39 طبقه
همیشه قصه ای هست
غیر از خدا هیچ کس نبود
قصه ما مثل شد ۱تا۱۰
سگ قصه ها
شمعدانی
دختری که ماه را نوشید!

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

حافظ

ورزش

ژیمناستیک
والیبال
بسکتبال

هنر

برنامه نویسی و کامپیوتر
نویسندگی