۳۰۷۲۹
۳۲۱

۲ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۳۳ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱k دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۶۲ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۴۹ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


مطلبی درج نشده است.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۰ دوست

...

کتاب‌ها

عبور از تاریکی
سه روز در قیامت

دانش و فناوری

کامپیوتر

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال
والیبال
شنا
هندبال
تنیس روی میز

هنر

معرق