۶۷۹۲
۱۰۱

۲ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۲۴ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱۵۲ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۲۷ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ دوست

کتاب‌ها

بهلول عاقل
بهلول دیوانه

دانش و فناوری

برنامه نویسی
فوتوشاپ
ادیت فیلم و عکس

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

والیبال
فوتبال دستی

هنر

اوریگامی
تر دستی
اشپزی(حرفه)
خطاطی(حرفه)
نقاشی رنگ روغن (حرفه)