۴۰۶۷
۳۰

۲ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۴ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۹ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۹ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۳ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ دوست

کتاب‌ها

جودی مشهور می شود
امام علی(ع)

دانش و فناوری

فوتوشاپ
کامپیوتر
html
کار با آفیس

فرهنگ و ادبیات

اشعار سعدی

ورزش

والیبال
بسکتبال
فوتبال
پینگ پنگ
تکواندو

هنر

من به نقاشی و کاردستی علاقه دارم
سفالگری