۱۶۰۵۱
۴۱

۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۶ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۶۱۳ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۷ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۶۸ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۶ دوست

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

مجموعه ته جدولی ها

دانش و فناوری

روباتیک
کامپیوتر

فرهنگ و ادبیات

حکایت
فارسی

ورزش

فوتبال
والیبال
هندبال
پینگ پونگ
شطرنج
تکواندو
بسکتبال

هنر

نقاشی