۲۳۲۹۴
۱۰۱

۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۵۷ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۸۰۹ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۹۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۸ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۶ دوست

کتاب‌ها

تن تن و سندباد
سرگذشت موسیقی ایرانی
سیره عملی اهل بیت
باغ وحش کاغذی
در کمین گل سرخ

دانش و فناوری

زبان انگلیسی
الکترونیک

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

هندبال
فوتبال

هنر

موسیقی