۱۳۲۷۷
۴۸

۳ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۸ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۸۰ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۷ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۵۵ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۷ دوست

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

بیگ نیت
شاهنامه
ته جدولیها

دانش و فناوری

مکانیک خودرو
فناوری کامپیوتر
فناوری موبایل

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

بدمینتون
اسکیت

هنر

خطاطی(حرفه)