۲۱۱۱۲
۱۱۷

۲ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۳۷ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۵۹۰ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۲ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۰۴ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۹ دوست

...

کتاب‌ها

قصه های بهلول
قصه ی ما مثل شد

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال
بسکتبال

هنر

اوریگامی
کاردستی