۳۹۳
۰

۶ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۲ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۵ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۶ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ دوست

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

ضاطاظا غوله کلاس اولی/کتاب اولی
سر مگس می رود به جنگ مگس کش
برو سرمگس برو!
سرمگس معرکه
یک سرمگس توی سو پم افتاده!
باب اسفنجی/آموزش قایق سواری

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

ورزشکار نیستم!

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!