۱۶۰۶۹
۴۶۸

۹ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۳ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۹۹ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۲۱ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۴ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۹ دوست

...

کتاب‌ها

کاراگاه سیتو
مجموعه کتاب های تاریخ ترسناک
قصه های پند آموز کهن
داستان برای پسرهای بلند پرواز
عاشورا
جام جهانی در جوادیه
خانه درختی
سلام بر ابراهیم
علوم ترسناک

دانش و فناوری

رباتیک

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال
تکواندو
دومیدانی
بسکتبال

هنر

تئاتر
نقاشی
کاردستی