۲۴۷۲۳
۵۴۲

۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۶۷ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۰۲ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۱۵ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۰ دوست

...

کتاب‌ها

کوری-چهل قانون ملت عشق

دانش و فناوری

کامپیوتر

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال. والیبال. هندبال. بسکتبال. تنیس روی میز.

هنر

پیانو