۳۸۳۹۵
۱۱۵۷

۴۳ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۳۴ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۷۱۳ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۸۳۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۸ دوست

...

کتاب‌ها

فلیکس در سرزمین پرسش ها
نیلی در قلعه گنج
ضحاک ماردوش
اکوان دیو
کلیله و دمنه
هزار و یک شب
هفت خان رستم
رستم و سهراب
موسی(ع)
حضرت الیاس(ع)
حسنی نگو دسته گل
امام حسین (ع)
آفت ناشناخته
نمی توانم چیز میز هایم را پیدا کنم
بخشنده بود و دانا
لاک پشت نادان
فلیکس به گذشته سفر میکند
فلیکس در میان بچه های دنیا
قصه های خوب برای بچه ها خوب
فلیکس و ماجرای ماشین زمان درب و داغون
قصه های خوب برای بچه های خوب جلد 1
قصه های خوب برای بچه های خوب جلد2
قصه های خوب برای بچه های خوب جلد3
قصه های خوب برای بچه های خوب جلد4
قصه های خوب برای بچه های خوب جلد5
قصه های خوب برای بچه های خوب 6
قصه های خوب برای بچه ها خوب جلد ۷
علم در چند دقیقه
داستانهای شاهنامه
دور دنیا در هشتاد روز
مثل نامه
در مدرسه کرم ها این چیز ها را درس نمیدهند
قصه های ننه روباه و قرمزی
تام گیتس1 تا 11
رابینسون کروزو
هاکلبری فین
قصه ما مثل شد
دوتا خفن
نیما نابغه 1
نیما نابغه 2
خانه درختی۱۳طبقه
خانه درختی۲۶طبقه
خانه درختی 39 طبقه

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

ورزشکار نیستم!

هنر

اوریگامی
گلیم بافی