۲۲۳۵
۵۳

۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۰ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱۹۴ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ دوست

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

التفهیم . قانون شفا . پیرمرد دریا . قلعه حیوانات ...

دانش و فناوری

علوم پزشکی.فلسفه و عرفان . ریاضیات و فیزیک و ادبیات

فرهنگ و ادبیات

فلسفه و عرفان . نظریات اساتید همچون فلوطین سقراط ابن سینا ... و ادبیات شاعر شناسی و مشاعره...

ورزش

شنا . والیبال و اسب سواری

هنر

موسیقی ساز و موسیقی کلاسیک اذری سنتی ایرانی ... خطاطی . نقاشی