۱۳۰۶۵
۹۴۱

۳ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۹ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۴۶۰ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۸ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۵ دوست

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

ویلف
داستان من و بابام
خوا ب خلیفه

دانش و فناوری

الکترونیک
معلم
ریاضی

فرهنگ و ادبیات

فارسی
علوم

ورزش

تکواندو
فوتبال
والیبال

هنر

قلم کاری روی مس
کاردستی
ساخت روبات