۹۵۹۴
۱۶

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۲ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۶۶ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۷ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۵ دوست

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری

برنامه نویسی
نرم افزار های گرافیکی
الکترونیک
لحیم کاری

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

اسکیت
طناب زنی ( حرفه ای )
شنا
والیبال
پینگ پونگ

هنر

مداحی
قرائت قرآن