۲۶۱۳۵
۴۰۱

۷ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۹ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۹۸۶ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۸ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۹ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۳ دوست

...

کتاب‌ها

قصه های خوب برای بچه های خوب 2
قصه های خوب برای بچه های خوب 3
قصه های خوب برای بچه های خوب 4
قصه های خوب برای بچه های خوب 6
قصه ما مثل شد1
قصه ما مثل شد2
قصه ما مثل شد3

دانش و فناوری

نرم افزار انیمیشن سازی و طراحی مدل(بلندر)
برنامه نویسی فلوچارت

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

والیبال
هندبال
پینگ پونگ
فریزبی

هنر

اوریگامی