۹۱۴۲
۷

۱۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۴ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۶۶۰ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۶ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ دوست

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

ماجراهای من و بابام
ماجراهای الفی اتکینز
داستان های کلیله و دمنه
داستان های پروین اعتصامی
مهمان های ناخوانده
محمد (ص) مثل گل بود
جوجه اردک زشت
داستان حضرت هود
داستان حضرت اسحاق
چگونه بهترین باشم
قصه های خانه بی بی رعنا

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

داستان نویسی

ورزش

ژیمناستیک
شنا

هنر

نقاشی
نویسندگی