۲۱۶۰۵
۱۱

۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۴ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۸۵۷ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۱ دوست

...

کتاب‌ها

تن تن و سند باد

دانش و فناوری

مهندسی کامپیوتر
مهندس برق و کار با وسایل الکترونیکی

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

به رشته ورزشی بسکتبال
به رشته ورزشی پینگ پونگ
به رشته ورزشی والیبال
در رشته ورزشی فوتبال مهارت دارم

هنر

من هنر نقاشی را دوست دارم و در آن مهارت دارم
من هنر خط را دوست دارم و در آن مهارت دارم
کار با بعضی برنامه های ادوبی