۲۳۷۳۷
۴۰۰

۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۵۹ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۵۷ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۰۶ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۱ دوست

...

کتاب‌ها

دور دنیا در هشتاد روز
کنت مونت کریستو
پرواز تا بی نهایت
جام جهانی در جوادیه
شهید ابراهیم هادی

دانش و فناوری

بازی سازی
رباتیک

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

والیبال
فوتبال
هندبال
شنا

هنر

برنامه نویسی و کامپیوتر