۳۷۸۱۱
۱۲۱

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۹ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱k دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۳ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۵۱ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲۲ دوست

...

کتاب‌ها

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال دستی ، شنا (کرال سینه،پشت،قورباغه و پروانه)، هندبال ( کمی)، والیبال ، پینگ پونگ ، بدمینتون،

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!