۶۵۵۷
۳۸

۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۵ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱۲۷ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۳ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۸ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۴ دوست

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

خانم فالکن

دانش و فناوری

تکنولوژی

فرهنگ و ادبیات

املا و انشا با موضوع های جذاب

ورزش

بدلکاری برام جذابه ولی علاقه ندارم

هنر

سینما و تاتر