۱۸۳۴۱
۷۴

۲ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۵ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۴۸۸ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۶ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۷ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۰ دوست

...

کتاب‌ها

مدرسه پرماجرا
خانه درختی۱۳طبقه

دانش و فناوری

ازمایش
ریاضی

فرهنگ و ادبیات

ادبیات فارسی

ورزش

فوتبال
والیبال

هنر

موزیک و موسیقی _ خطاتی _ نقاشی _ کاردستی ـ مداحی
خطاطی(حرفه)
برنامه نویسی و کامپیوتر