۳۱۴۱۹
۳۲۸

۳ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۴۱ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۹۳۵ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۵ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۳۷ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


.........life is a game

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۳ دوست

...

کتاب‌ها

رابینسون کروزو
سفر به مرکز زمین
جام جهانی در جوادیه

دانش و فناوری

ریاضیات
فیزیک

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال
والیبال
هندبال
شنا

هنر

خطاطی