بخش رویدادهای عمومی (رویدادهای خارج از مدرسه)

تصاویر منتخب کاربران


تئاتر خاتون - تصویر یادگاری با جلیل فرجاد

تئاتر خاتون - تصویر یادگاری با جلیل فرجاد

تئاتر خاتون - از راست آقایان احسانی زاده، جلیل فرجاد، افضل‌زاده و صالحی