۰۳ تیر ۱۳۹۷ / ۱۲:۰۶:۳۷
۱۷۴۵
۰

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

قطار مغناطیسی
مواد مورد نیاز: باطری قلمی ۱/۵ ولتی -نوار آلومینیوم-دو آهن ربای نئودیمیوم(آهن ربای قوی)
باطری قلمی ۱/۵ ولتی -نوار آلومینیوم-دو آهن ربای نئودیمیوم(آهن ربای قوی)
وقتی قطب های هم نام به یکدیگر نزدیک شوند ، یکدیگر را دفع می کنند.
هر دو قطب آهن ربا جذب دو انتهای باطری می شوند.
به طور خودکار هر دو آهن ربا جذب دو سر باطری می شوند.
باطری مجهز شده به آهن ربا را روی دو نوار (ریل) آلومینیومی قرار دهید.
در انتهای سمت چپ مسیر یک نوار آلومینیومی قرار دهید. با این کار مدار الکتریکی کامل می شود.
آهن ربا و نیروی محرکه ی باطری باعث حرکت رو به جلو ی باطری می شود.
این یک قطار جالب مغناطیسی است.

برچسب‌های این مطلب:

الکترونیک و آهن‌ربا
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.