احکام روزه


۱۴ خرداد ۱۳۹۷ / ۱۷:۳۷:۱۱
۱۰۱۱


بچه ها حطما به این مطلب توجه کنید.???????

آیامیدانید اگر روزه باشید وبه سفر برویدو تا قبل اذان ظهر برنگردید روزه شما باطل می شود؟

آیامیرانید اگر روزه باشید وبعداز اذان ظهر بروید روزه شماباطل نمی شود؟

برچسب‌های این مطلب:

دین و آيينبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.