یاری خواهرانه


۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ / ۲۰:۴۰:۰۰
۱۰۹۰


بعضی از دخترانمان به تازگی مهارتهای جدیدی یاد گرفته اند.

در فضای حیاط دبستان و بدور از چشم نا محرمان به راحتی بازی می کنند و به یکدیگر مهارتهای حرکتی مختلف و همچنین دوچرخه بازی و اسکیت را یاد می دهند. از اینکه می توانند به یکدیگر یاد دهند و شاهد رشد دوستان خود هستند بسیار خوشحالند.

برچسب‌های این مطلب:

مناسبت‌هابرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.