زائر امام رضا

یادت باشه

ما را هم دعا


۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ / ۱۰:۳۷:۱۸
۹۸۶


آقا جان نماینده ای از کلاسمان آمد

امروز یکی از دخترانمان از مدرسه راهی مشهد مقدس شد. حال و هوای دیدنی داشت. حس خوب درونی اش به همه منتقل شده بود و در حرکت خود جوشی خواستند که تا جلوی در حیاط مدرسه ایشان را مشایعت کنند و برایشان قرآن و آب آوردند. 

ما را یادت نره دوست خوب.

برچسب‌های این مطلب:

مناسبت‌هابرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.