چه خوب است بدانی کدام بهتراست

تینکربل باحجاب میشود!


۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ / ۱۴:۵۳:۱۲
۱۱۴۶


چه خوب است بدانی کدام بهتراست.

 

گفت: پدربزرگم میدانست من اسکوتر دوست دارم.چند وقت پیش این را برایم خرید.اما به تصویر رویش توجه نکرده بود‌چون بزرگتر بود نخواستم ناراحتشان کنم.گفت:میدانم تصویر رویش پوشش مناسبی ندارد.گفتم:به نظرت چه کارمیشود کرد.پیشنهاد رنگ کردن راداد.نیم ساعتی بالا و پایینش کرد تا  حدودی به نتیجه دلخواهش رسید. درپایان جمله زیر تصویر که به انگلیسی نوشته بود من زیبا و جداب هستم راباجمله  من با حجاب هستم   تغییر داد.

 

 

 

 

.

برچسب‌های این مطلب:

دانش‌آموزیبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.