آداب مهمانداري


۰۱ فروردین ۱۳۹۷ / ۰۹:۰۱:۵۴
۱۱۸۷


آداب مهمانداری و پذیرایی

استقبال از مهمان و دست دادن از نخستین وظایف میزبان در برابر مهمان است. چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: «هنگام ملاقات و نخستین برخورد، سلام کنید و دست بدهید تا گناهانتان ریخته شود».
مهمان، عزیز و گرامی است. بنابراین، از هر گروه که باشد، پیر یا جوان، کوچک یا بزرگ، غریبه یا آشنا، ثروتمند یا فقیر، باید با او برخورد مناسبی شود؛ زیرا تا او مهمان است، محترم است.
امام علی(ع) در این باره می فرماید: «اَکْرِمْ ضَیفَک وَ انْ کانَ حَقیراً؛ مهمان خود را گرامی دار، اگر چه حقیر و کوچک باشد».
سلمان فارسی می گوید: خدمت پیامبر رسیدم درحالی که حضرت بر بالشی تکیه داده بود. پیامبر آن را به عنوان احترام به من داد و فرمود: «ای سلمان، هر مسلمانی که برادر مسلمانش بر او وارد شود و جهت احترام برای او بالشی بگذارد، خدا او را می آمرزد».
از دیگر آداب میزبانی، به زحمت نینداختن مهمان است. او باید تا آنجا که امکان دارد امور مهمانی را خودش انجام دهد.
رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: «سَخافَهٌ بِالمَرْءِ اَنْ یَسْتخدمَ ضَیفَهُ؛ از سبک عقلی مرد آن است که مهمان خویش را به خدمت گیرد».
شبی امام رضا(ع) مهمان داشت. در میان صحبت، چراغ نقصی پیدا کرد. مهمان دستش را پیش آورد تا چراغ را درست کند. امام نگذاشت و خود این کار را انجام داد و فرمود:
«اِنّا قومٌ لانَستخدمُ أضیافَنا؛ ما قومی نیستیم که مهمان را به خدمت گیریم».
بدرقه مهمان از آخرین وظایف میزبان است. بهتر است این کار تا در خروجی خانه باشد.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: «مِن حَقِّ الضَّیف أنْ تَمشی مَعَهُ فتُخرجَه مِن حَریمِک الی الباب؛ از حق مهمان، همراهی کردن با او تا در خروجی خانه است.»
همچنین فرموده است: «از حقوق مهمان بر تو آن است که هنگام خروج از خانه بدرقه اش کنی».
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.