پاكت هاي صنايع دستي


۰۴ فروردین ۱۳۹۷ / ۱۰:۰۱:۳۰
۱۵۷۰


خودمون پاكت درست كنيم...

خانواده و دوستانمان خيلي خوشحال مي شوند اگر ببينند كه جعبه يا پاكت هديه را خودمان درست كرديم.امروز به شما آموزش مي دهيم تا خودتان پاكت و يا جعبه درست كنيد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.