حکمتهای از امیرالمومنین علیه السلام


۲۳ فروردین ۱۳۹۶ / ۰۴:۰۷:۳۳
۹۴۶


ایوان نجف عجب صفایی دارد

حكمت 10

وَ قَالَ [عليه السلام] خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُمْ وَ إِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ .

 با مردم آن گونه معاشرت كنيد ، كه اگر مْرديد بر شما اشك ريزند، و اگر زنده مانديد ، با اشتياق سوى شما آيند.

 

 سه حکمت از حضرت علی علیه اسلام

 حکمت اول:

دنیا دو روز است....یک روز با تو و روز دیگر علیه تو ....

روزی که با توست مغرور مشو و روزی که علیه توست ناامید مشو...

زیرا هر دو پایان پذیرند!

 حکمت دوم:

بگذارید و بگذرید ... ببینید و دل نبندید ... چشم بیاندازید و دل نبازید... که دیر یا زود ... باید گذاشت و گذشت!

حکمت سوم:

اشکها خشک نمیشوند مگر بر اثر قساوت قلبها و  قلبها سخت و قسی نمیگردند مگر به سبب زیادی گناهان

ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺷﺐ، ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺴﭙﺎﺭ؛

ﻭ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺑﺨﻮﺍﺏ، ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ

ﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ،

ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻟﻬﯽ ﺍﻧﺪ؛ ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ،

ﭘﺸﺖ ﺩﺭﻫﺎﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ

برچسب‌های این مطلب:

توانمندی‌هابرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.