برای فقدان همکار دلسوز و پرتلاش

عرض تسلیت


۱۵ فروردین ۱۳۹۶ / ۰۶:۳۱:۳۱
۱۶۵۵


عرض تسلیت برای ضایعه ی فقدان استاد گرامی ومعلم دلسوز و پرتلاش جناب آقای احمد وهبی

عرض تسلیت برای ضایعه ی فقدان استاد گرامی ومعلم دلسوز و پرتلاش

جناب آقای احمد وهبی

منابع و مآخذ:

برچسب‌های این مطلب:

مناسبت‌هابرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.