خلاقیت و کار با قیچی

خلاقیت در آزادی عمل


۱۵ فروردین ۱۳۹۶ / ۰۴:۱۶:۰۲
۱۲۶۷


خلاقیت در آزادی عمل بچه ها شکل می گیرد.اگر به آنها می گفتیم که از شما فقط شکل یک اسب را می خواهیم مطمئنا خلاقیت بچه ها کور میشد

اجزای صورت یک اسب به صورت پراکنده دراختیار نوآموزان قرار گرفت ولی به آنها نگفتیم که این حیوان یک اسب است . آنها می بایست با قدرت تمرکز و خلاقیت خود حیوانی که با این اشکال درست میشود را می ساختند. به نتایج بسیار جالبی دست پیدا کردیم

.خلاقیت در آزادی عمل بچه ها شکل می گیرد.اگر به آنها می گفتیم که از شما فقط شکل یک اسب را می خواهیم مطمئنا خلاقیت بچه ها کور میشد

منابع و مآخذ:

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.