در حاشیه


۲۷ اسفند ۱۳۹۵ / ۱۹:۵۸:۰۹
۹۹۷


نمایشگاه پژوهش حاشیه های بسیاری داشت.

در روز نمایشگاه پژوهش، پدران و مادران بسیاری کارهای خود را تعطیل کردند و برای دیدن پژوهشهای فرزندانشان به مدرسه آمدند.

قدشان را کوتاه کردند تا خوب بشنوند. کمر خم کردند و با تمام وجود گوش شدند و عاشقانه شنیدند و لبخند زدند. از چهره شاد فرزندان می شد انتهای رضایت و قدر دانی را دید. قدر دانی از پدران و مادرانی که سالها برای تربیت و پرورش آنها زحمات بی شماری را متقبل شدند. 

اجرکم عندالله.

برچسب‌های این مطلب:

مناسبت‌هابرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.