بخش‌های جشنواره‌ی ضرب

تقسیم بر خوراکی‌ها


۲۵ اسفند ۱۳۹۵ / ۱۶:۲۴:۵۴
۱۴۱۴


با میوه‌ای که در دست دارید تقسیم ۴۸تقسیم بر ۶ را نشان دهید.

دخترانمان یک پاکت بر‌میدارند، بعضی‌ها اول حسابی متعجب می‌شوند مگر می‌شود هویج را 36 قسمت کرد؟

اما بعضی‌ها سریع دست به کار می‌شوند و تقسیمی که در پاکت نوشته‌شده بود را با کاسه‌ها و میوه‌هایشان درست می‌کنند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.