نترس! میخوام بشناسمت


۱۴ اسفند ۱۳۹۵ / ۰۶:۵۳:۴۴
۱۴۶۷


پیدا شدن یک هزارپا در زنگ ورزش  و. . . 

در زنگ ورزش، دخترانمان با یک هزارپا مواجه شدند که برایشان تازگی داشت. 

با دقت نگاهش میکردند و پاهایش را میشمردند و متوجه میشدند که هزار تا پا ندارد☺️

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.