گزارش کلاس بازی

گزارش شماره ی بیست و یکم


۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ / ۲۱:۰۱:۵۵
۲۵۴


بسم الله الرحمن الرحیم   سلام و عرض احترام خدمت اولیای گرامی

هفت سنگ

بازی هفت سنگ که یک بازی سنتی محسوب می شود به این ترتیب انجام شد که آقا پسرها در قالب دو گروه قرار گرفتند.

یک گروه باید با توپ ، هفت چوبی را که به جای سنگ استفاده شده و روی هم چیده شده بود را نشانه رفته و آنها را میزد.اگر توپ توسط هیچ یک از گروه با چوب ها برخورد نمی کرد جای دو گروه با هم عوض می شد.یعنی گروه بعدی اقدام به پرتاب توپ به سمت چوب ها می کرد.اما اگر نفری موفق به زدن چوب ها با توپ می شد باید خود به همراه دیگر افراد گروهش فرار می کردند.گروه روبرو هم باید توپ را در زیر پیراهن یکی از افراد پنهان کرده و به صورت گروهی اقدام به دنبال کردن گروهی که چوب ها را انداخته است می کردند تا نفری که توپ در زیر پیراهن اوست افراد گروه در حال فرار کردن را بزند.اگر شخصی که توپ در دست داشت کسی را می زد آن نفر را از بازی خارج می کرد.

در این هنگام گروهی که چوب ها را با توپ زده و در حال فرار است باید اقدام به چیدن دوباره ی چوب ها کرده و بعد از تکمیل شدن بلند کلمه ی هفت سنگ را به زبان می آورد.

 

اهداف : تحرک _ هماهنگی چشم و دست

اصول میزان : شادابی و نشاط _ کارگروهی

اصل پیش دبستان : توسعه ی توانایی های جسمی و حرکتی

 

 

 

چندگانه

دراین بازی بچه ها باید در مرحله ی اول از زیر دو محافظ شوفاژ که در کنار هم قرار گرفته بودند عبور کرده و در مرحله ی دوم باید از بین قسمتی که با کِش ، نخ و طناب طراحی شده بود و نامش سرزمین لیزرها نامیده شده بود رد شده و در مرحله ی آخر باید از بین حلقه ای که از سقف آویزان شده بود و در حال تکان خوردن بود (به صورت آونگ) عبور می کردند.

 

اهداف : تحرک _ هماهنگی عصب و عضله - دقت و تمرکز

اصل میزان : شادابی و نشاط

اصل پیش دبستان : توسعه ی توانایی های جسمی و حرکتی

 

 

 

استپ هوایی

این بازی به این صورت انجام شد که در اول بازی مربی توپ را به هوا انداخته و نام یکی از گل پسرها را بلند بر زبان می آورد.در این زمان همه ی بچه ها باید به اطراف فرار می کردند به جز شخص نام برده شده که باید توپ را برداشته و کلمه ی استپ را بلند بر زبان می آورد در این هنگام بعد از گفتن کلمه ی استپ باید همه ی بچه ها در هر حالی که بودند بدون حرکت می ایستادند.حالا شخصی که توپ در دست دارد باید یکی از افراد بدون حرکت را انتخاب کرده و او را با توپ مورد هدف قرار می داد که اگر توپ با کسی برخورد می کرد یک جان از چند جانِ او کم می شد اما اگر توپ با کسی برخورد نمی کرد یک جان از جانِ زننده ی توپ کم می شد.حالا باید زننده ی توپ ، توپ را به هوا پرتاب کرده و نام نفر دیگری را به زبان آورده و بازی طبق توضیحات قبل ادامه پیدا می کرد. 

 

اهداف : تحرک _ هماهنگی چشم و دست

اصول میزان : شادابی و نشاط _ کارگروهی

اصل پیش دبستان : توسعه ی توانایی های جسمی و حرکتی

 

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.