کلاس ریاضی دبستان ۱


۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ / ۲۱:۴۵:۵۱
۱۴۴


دبستان دخترانه میزان

🕓📏📝🕓📏📝🕓📏📝

دختر خانم های پایه اول تا سوم در دبستان دخترانه میزان برای فهم و درک بهتر مباحث ریاضی از وسایل و ابزارهای کمک آموزشی مختلفی بهره مند می شود.

📝📏🕓📝📏🕓📏🕓

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.