چند گیره کاغذ داخل یک لیوان پر از آب جا می شود؟


۰۸ فروردین ۱۴۰۱ / ۱۹:۲۴:۱۱
۵۴۱
۱


یک لیوان را پر از آب کنید. بعد گیره های کاغذ را آهسته داخل آب بی اندازید.  فکر می کنید چند گیره در آب جا بشود بدون اینکه آب از لیوان سر ریز شود؟

یک لیوان را پر از آب کنید. بعد گیره های کاغذ را آهسته داخل آب بی اندازید. 

فکر می کنید چند گیره در آب جا بشود بدون اینکه آب از لیوان سرریز شود؟

ما این آزمایش را با وسایل دیگر و اندازه های مختلف تکرار کردیم.

تا وقتی وسیله را به آرامی داخل آب بیاندازید آب بیرون نمی ریزد.

برچسب‌های این مطلب:

پژوهش علمی کلاس اول

چندرسانه‌ای :

Download Video: MP4
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.