آسانسور اعداد


۲۴ اسفند ۱۴۰۰ / ۲۲:۳۵:۴۲
۳۷۸


دبستان دخترانه میزان

در کلاس ریاضی دوم برای مبحث جمع انتقالی با آسانسوری آشنا شدیم که این آسانسور مخصوص حمل و نقل اعدادی از جنس دهگان یا صدگان بود‌.
در جمع انتقالی وقتی به جوابی رسیدیم که هم جنس مرتبه ی مورد نظر نمی باشد این آسانسور به کمک ما و اعداد می آید تا هر عدد را در جایگاه و مرتبه خود قرار دهد.

معلم گرامی پایه دوم

سرکار خانم آشناییچندرسانه‌ای :برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.