۱۱ اسفند ۱۴۰۰ / ۲۰:۴۰:۳۴
۵۶۰


دبستان دخترانه میزان

تاس کلمه ساز
وقتی ساختن واژه های مرکب را در کلاس فارسی آموختیم با یک فعالیت آموخته هایمان را تثبیت کردیم.
ابتدا با یک نوار در کنار پسوند "گر" و "گار" کلمات جدید ساختیم و آن ها را در کلاس خواندیم. سپس در همان گروه ها با انداختن تاس به نوبت کلمات را بار دیگر به یاد می آوردیم.
این فعالیت را با پسوندهای مختلف تکرار و تمرین نمودیم.

سرکار خانم افضل زاده

معلم گرامی پایه پنجم

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.