بزرگداشت مهندس


۰۵ اسفند ۱۴۰۰ / ۲۳:۰۶:۰۰
۱۳۱


دبستان دخترانه میزان

مهندس باشی و شهید شوی معلوم است راهی به آسمان هم خواهی ساخت...

یاد شهدای مهندس گرامی باد

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.