کلاه جوجه ای


۰۴ اسفند ۱۴۰۰ / ۱۱:۰۱:۴۰
۳۵۲


دبستان دخترانه میزان

از جذابیت های اصل یادگیری مبتنی بر تلاش...
در پایه اول دبستان،دخترانمان هر حرف را با یک داستان کشف می کنند.بعد از شنیدن داستان، نشانه‌ی ج‍ ج را کشف کردند سپس بر روی یک دایره دقت نشانه‌ی ج‍ ج را نوشتند.مرحله بعد با استفاده از  آن دایره و خلاقیت خود دانش آموزان شروع به ساخت کلاه جوجه ای کردند و آن را بر سر خود گذاشتند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.