یک روز در پیش دبستان دخترانه


۰۶ بهمن ۱۴۰۰ / ۱۶:۰۱:۱۹
۳۹۴


دبستان دخترانه میزان

🖍️امروز بعد از صبحانه کاربرگ «پاهای من کو؟» را انجام دادیم اول به حیوانات کمک کردیم تا پاهایشان را پیدا کنند سپس رنگ آمیزی کردیم و بعد قیچی کردیم و برای هر حیوان و پاهایش یک چوب بستنی چسباندیم، قرار است آخر هفته با حیوانات یک نمایش اجرا کنیم و به دوستانمان کارهای خوبی مثل مهربانی کردن یا خوشحال کردن دیگران را یاد بدهیم و سپس فیلمش را برای خانم معلم بفرستیم.

🍎در زنگ خوراکی، بعد از نظر سنجی کتاب «آب بازی در ساحل» را انتخاب کردیم و خانم معلم برایمان کتاب را خواند بعد از خوردن خوراکی روز اسباب بازی شروع شد.🤩

🚙یکی از دخترانمان کاردستی خیابان همراه خود آورده بود و با خیابان و ماشین های کلاس بازی کردیم.

و در ادامه روز اسباب بازی،در دفترهایمان نقاشی کشیدیم.

در آخرین روز هفته که مدرسه بودیم روز نظافت هم هست.به نوبت کمد هایمان را نظافت کردیم.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.