جشنواره صبحانه


۲۹ دی ۱۴۰۰ / ۱۹:۰۱:۰۱
۳۴۷


دبستان دخترانه میزان

امروز در دبستان دخترانه میزان جشنواره ای سرشار از شادابی و نشاط برگزار شد.
از روز های قبل به دخترانمان توضیح داده شد که برای شرکت در این جشنواره باید چه قوانینی را رعایت کنند.
دخترانمان در این جشنواره باید صبحانه سالم و ساده همراه خود می آورند.صبحانه ای که با مسئولیت پذیری خودشان تهیه و تزئین می کردند.
نکات بهداشتی از قبل توسط مربی مهربان بهداشت مدرسه برایشان توضیح داده شد.
دخترانمان در این جشنواره با دقت نکات را رعایت کردند و با شادابی در کنار دوستانشان بعد از صرف صبحانه ،روزشان را آغاز کردند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.