جوجه‌ها را آخر پاییز می‌شمارند.🐣🐤


۲۱ دی ۱۴۰۰ / ۲۰:۱۰:۳۸
۳۳۹


مدرسه دخترانه میزان

در کلاس آنلاین، برای کشف مفهوم و نشانه‌ی جمع، از داستان خانم مرغه و جوجه‌هایش بهره بردیم. 🐤🐣🐔
با استفاده از شعر، همه‌ی بچه‌ها در این تدریس با ما همراه شدند.


معلم: یه دونه جوجه تو مزرعه 🐤
تسنیم اومد گفت که کمه، یه دونه دیگه اضافه کن. 
یه دونه دیگه اضافه شد 
حالا باهم چند تا شدند؟ 
تسنیم : دوتا شدند، دوتا شدند. 🐤🐤
دانش آموزان با این شعر همراه شدند، هر بار نام یک دانش آموز خوانده می‌شد و همان دانش آموز جواب می‌داد. 
به این صورت، در عین شادابی و نشاط، مفهوم و نشانه.ی جمع را در کلاس آنلاین ابتدا کشف و سپس تثبیت کردیم. 
در ادامه، معلّم فایل آموزشی را در اختیار یکی از دختران عزیزمان که استعداد و علاقه‌ی زیادی به درست کردن فیلم داشت قرار داد تا ایشان با تکیه بر استعداد خود، روی فیلم صدا گذاری کرده و فیلم جوجه‌ها را آخر پاییز می‌شمارند را درست کند. 🎥🎞️📽️📹چندرسانه‌ای :برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.